ÖÐÎÄ°æ

Homepage¡ú

Academic Consultant: Prof. Liu Zhenxing (Academician, CAS) and Prof. Wei FengSi (Academician, CAS)

Director: Prof. Wang Chi

Associate Directors: Prof. Feng XueShang, Prof. Cao JinBin and Prof. ShiJianKui

Academic Secretaries: Dr. YaoJiuSheng

Secretary of Administration: Miss Fu Ying , Miss Liang Jing

Webmaster: Miss Liu Yuan

Corona Process of Solar Storm

the Man at the Wheel£ºProf.Wei Fengsi

Member £ºFan QuanLin, Yao Jiusheng, Song Wenbin, Zhang Yingzhi, Zhong Dingkun

Doctor & Master£ºLi Huijun, Zuo Pingbing, Xu Xiaojun, Zhu Chunming, Feng Xiang, Li Zheng, Sun Luyuan

Visiting Scholar£ºTu Chuanzhi, Wu Dejin, Yan Yihua, Wu Shichan

 

Spreading Process & Research of Pattern for Interplanetary Solar Storm

the Man at the Wheel£ºProf. Feng Xueshang

Member £ºShen Fang , Xiang Changqing, Zhao Xinhua

Doctor & Master£ºZhou Yufen, Huyan Qi, Ji Zhen, Zhang Shaohua, Yang Liping, Liu Yuanxi, Jiang Chaowei, Wang Yi, Dong Tingxing

Visiting Scholar£ºWu Jinchun, Sun Wei, Xiao Fuliang, Lu Quanming, Du Aiming

 

Observation and Research for Photochemical Process Middle and High Player Atmosphere

the Man at the Wheel£ºProf. Xu Jiyao

Member £ºYuan Wei, Wu Mingliang

Doctor & Master£ºGao Hong, Chen Guangling

Post Doctor: Jiang Guoying

Visiting Scholar£ºMa Ruiping, Wu Yongfu, Shen Changshou, Liu Renqiang, Liu Hanli, Wu Qian, Wang Wenbin, Liu Xiao

 

Research for Magnetosphere Spatial Storm of Global Kinetics

Academician£ºProf. Liu Zhenxing

the Man at the Wheel£ºProf. Cao Jinbin

Member £ºShen Chao, Chen Tao, Lu Li, Cai Chunlin, Ma Yuduan, Duan Suping, Zhang LALingqian, Li Liuyuan, Yan Chunxiao, Luo Jing, Li Wenzeng, Chen Zhiqing, Chen Xiaoli, Dong Wei, Wei Xinhua, Tian Wentao , Zhou Guocheng, Wang Zuogui, Wang Naiquan

Doctor & Master£ºYang Junying £¬He Zhaohai, Zhang Yongchun, Yan Guangqing, Ma Yonghui, Rong Zhaojin, Duan Juntao, Yao Li, Li Linghan, Xu Dan, Fu Huishan, Cheng Chao

Visiting Scholar£ºPu Zuyin, Ma Zhiwei, Zhang Tielong

 

Observation and Research for Ionosphere , Thermosphere

the Man at the Wheel£ºProf. Shi Jiankui

Member £ºShang Sheping, Wang Xiao, Wu Sunzhi, Cheng Zhengwei, Wang Guojun

Doctor & Master£ºGuo Jianguang, Wang Shengguo

Post Doctor: Xiao Saiguan

Visiting Scholar£ºXiao Zuo, Yang Huigen

Space Weather Prediction Method and Modeling

the Man at the Wheel£ºProf. Wang Chi

Member £ºQin Gang, Huang Zhaohui, Guo Xiaocheng

Doctor & Master£ºLi Changxing, Du Jian, Li Xiaoyu, Liu Jingbo, Tang Pengju, Li Hui, Tang Binbin, Liu Huilian, Zhang Li Hua

Visiting Scholar£ºHu Youqiu, Wang Wenbin, John Richardson

Earth and Deep-space Exploration

the Man at the Wheel£ºProf. Wang Shijin (concurrent)

Member £ºLu Li, Li Wenzeng, Dong Xiaolong, Zhao Hua, Li Lei, Sun Yueqiang, Fu Liping, Li Baoquan, Wang Yue, Wang Yongmei, Wei Fei, Zeng Li

Visiting Scholar£ºZhu Guangwu, Xu Ronglan, Wang Zuogui

Groud-based Space Exploration

the Man at the Wheel£ºProf. Shi Jiankui

Member £ºWu Shunzhi, Dong Wei, Wang Jihong, Liu Zhenkuan

 

Guide to Task| Faculty & Staff| Mission Statements| Recent News| Related Links| Hainan Station| Chinese| Homepage

Laboratory for Space Weather P.O.Box 8701,Beijing 100080,China
Map of Laboratory Tel:86-10-62582648, Fax:86-10-62582647
Copyright © August 20, 2001 Laboratory for Space Weather, All rights reserved. e-mail£º
webmaster